eltekozoltevekAz ember sorsát két dolog határozza meg. A jelleme és "tehetsége", melyet a génjeiben hordoz, valamint az a társadalom, amelyikbe beleszületik. E kettő találkozása, egymásra hatása alakítja azt a 60 -70 -80 évet, amelyet e "sártekén" töltünk. A kötet első 12 novellája egy novellafűzért képez, mely P. úr életének két évtizedét követi nyomon. P. első generációs értelmiségi, aki a nagyvárosba magával hozza a vidéki, puritán kisparaszti ősök erkölcsét. Szinte törvényszerű, hogy mind a magánéletében, mind a hivatásában kudarcot kell vallania.

Az első stáció magánéleti, P. éppen a válóper után próbál új életet kezdeni. A következőkben nagy szerepet játszanak a nyolcvanas évek, majd a rendszerváltás erkölcsi, politikai, emberi tényezői. A megváltozott társadalmi és emberi viszonyok között ő is megpróbál talpon maradni.... S a sor P. nyugdíjazásával, lányai "önálósulásával" megszakad a 12. stációnál... Ugyancsak a rendszerváltás anomáliáival találják magukat szemben a kötet következő tíz novellájának szereplői is. A vidéken munkanélkülivé vált targoncavezető, aki a fővárosban remél megélhetést, a szélhámos maszek munkaközvetítő, a főnökének falazó portás, az öregasszony, akinek nem érnek rá a fiai rendbe hozni a rozzant házát, az üzemvezető, aki már csak a macskájában bízik...Bíró András

T. Ágoston László: ELTÉKOZOLT ÉVEK

Ha valaki megkérne, készítsek látleletet a rendszerváltás utáni magyar irodalomról, annak helyzetéről és művelőiről, nem vállalkoznék rá. És azért nem, mert a magyar irodalom a rendszerváltással, atomjaira hullott. A Magyar Írószövetség mellett tucatnyi írótábor alakult s mellettük új íróegyesületek, csoportok, próbálnak felszínre jutni, esküdve értékeikre. Az írók többsége azonban nem csatlakozott le egyik táborhoz sem, hanem magányosan mondja azt, amit „belső parancsra és annak törvényei szerint” mondania kell. Ember legyen a talpán, aki, a temérdek tömörülés fanfárjainak hangjából kiválasztja a valódi értékeket. Még nehezebb a helyzete annak, aki a „magányos farkasok között” keresgél. Ezek közé tartozik T. Ágoston László is, aki most megjelent novelláskötetével hamisítatlan értékeket mutat fel. Úgy is fogalmazhatnám: elbeszéléseinek erkölcsi-etikai igazságait elfogadjuk, s igazolva valódiságát, magunk fölé helyezzük. Miért tennénk ezt? Azért, mert ez az író mirólunk - ráadásul nem hazudozva, hanem - a tényeket irodalmi szinten ábrázolva, hozzánk beszél.

T. Ágoston Lászlónak nincsenek „kiemelkedő” irodalmi díjai, noha betöltötte hatvanadik életévét. A korábban írott, „A két Lenkey” című történelmi regénye, - amelynek nemrégiben új kiadása jelent meg, - olyan érték, amire érdemes lenne odafigyelnie azoknak, akiknek ez a tiszte. T Ágoston László, ami stílusát illeti, nyelvében ápolja és újítja a legjobb klasszikusok örökét. Amit pedig sokan hiányolnak, - napjaink irodalmi, művészi fokon való ábrázolását, - azt nála megtaláljuk. A rendszerváltás előtti és főként utáni két évtized politikai, társadalmi lenyomata, mind ott van az „Eltékozolt évek” novelláiban. Így éltek, így gondolkodtok, ilyenek és ennyik vagytok s nem többek! T. Ágoston nem átkozódik, nem szid és korhol senkit, semmit, csak ábrázol, bemutat. Egyetlen mondata sincs, amiben kijelentené: csalókkal vagyunk körülvéve, de az „Exkluziv munkaközvetítő” című novellájában szembesülhetünk ezzel a bennünket is érintő „átveréssel”, amelynek hálójában egész népünk vergődik. „Az öregasszony háza” című novella szemléltet és vádol, esetleg sokakat figyelmeztet fiúi kötelességére. Ugyanakkor érzékelteti, a mai hétköznapok sodrásában vergődőket.*

Az „Eltékozolt élet” írásai egytől-egyig mai életünk talajába eresztik gyökereiket, abból táplálkozva nőnek fel terebélyes fává. Az idegen, aki hazánk legújabb kori történelmét szeretné megismerni, T. Ágoston László novelláit elolvasva, tiszta és valódi képét kaphatna e témából. A kötet borítóját Jauer Artúr festményének felhasználásával, Pereszlényi Helga tervezte, most is, eleganciával. (HUNGAROVOX KIADÓ, Bp. 2008.)

Kapható:

a Fókusz Könyváruházakban

az Írók Boltjában

Animare webáruházban

Bookline online webáruházban

 

 

Megrendelhető az emlékkötet!

hazatertliliomok

Születésének 75. évfodulóján válogatás jelent meg a szerző legsikeresebb írásaiból.
MEGRENDELHETŐ IDE KATTINTVA

Mottó

agoston szlogen2