Lódenkabát
egyfelvonásos dráma

Az ember ősi vágya, hogy olyan társadalomban élhessen, amelyben a törvények szellemisége egybeesik az emberek igazságérzetével. A dráma főszereplője, Vékony János falusi asztalosmester is ezt az elvet vallja, így nem véletlen, hogy összeütközésbe kerül a mindenkori hatalommal. A cselekmény az 1950 - es évek elején játszódik, s Vékonyék éppen a végrehajtókat várják, akik a proletárdiktatúra nevében söprik le a gazdák padlását. Nekik a műhelyre kivetett pótadó befizetésének elmulasztása miatt akarják a fejük alól kihúzni a párnát.

Vékony végigjárta az első világháború poklát, éveket töltött orosz hadifogságban. Hazatérve kommunistának bélyegezték, mert orosz nótákat énekelt a kocsmában. A nyilasok börtönnel fenyegették, amit végül is kis híján a kommunisták váltottak valóra, mert nyilas szimpatizánsnak ítélték. A feljelentő mindig ugyanaz az ember volt, aki az aktuális hatalomnak megfelelően váltogatta politikai meggyőződését.

Ifjabb Vékony János tanácstagságot vállal, hogy apja példáját követve szót emelhessen a helyi visszásságok ellen. Ez azonban csak arra elegendő, hogy elkerülhesse a végső tragédiát. Maga is arra kényszerül, hogy fejszét ragadjon apja védelmében, amikor a lódenkabátos végrehajtó pisztollyal támad az idős emberre.

Emberség és hatalmi gőg, józan paraszti megfontolás és lobbanékony indulatok csapnak össze az egyfelvonásos drámában. S a kisember kiszolgáltatottsága, mely annál nyilvánvalóbbá válik, minél önteltebb és gátlástalanabb a kontroll nélküli hatalom.

Vékony János tudja, hogy az ő józan paraszti erkölcse fölötte áll a hatalmat megtestesítő fiatal végrehajtó brosúrákon nevelkedett, mondva csinált erkölcsiségének, mégis veszítenie kell, mert a világot nem a józan ész, hanem a mammon uralja.

Megrendelhető az emlékkötet!

hazatertliliomok

Születésének 75. évfodulóján válogatás jelent meg a szerző legsikeresebb írásaiból.
MEGRENDELHETŐ IDE KATTINTVA

Mottó

agoston szlogen2