Menedék
novelláskötet

Az ember alapvető törekvése, hogy biztonságot nyújtó közegben, minél kevesebb konfliktussal élhesse le az életét. Korunk társadalmi berendezkedése, gazdasági és morális viszonyai egyre kevesebb lehetőséget teremtenek erre. Nemcsak a generációk ellentéte erősödött föl az értékek és az élettér gyors változása kapcsán, hanem a generációkon belül is egyre több konfliktust okoz az egyéni érdekek mindenek fölé helyezése, az anyagi haszonszerzés kizárólagos értékké válása a szellemi és humánus értékekkel szemben. A cél szentesíti az eszközt, s a bármiféle hatalmat szerzett ember feljogosítva érzi magát arra, hogy bármilyen módszert felhasználhasson akarata érvényesítésére kiszolgáltatott társaival szemben.

 

A kiszolgáltatott ember menedéket keres. Menedéket az anyagi, erkölcsi, társadalmi függőség ellen, s miközben társat, vagy társakat keres, egyre inkább magára marad. Erről az útkeresésről, menedék kutatásról szól a kötetbe gyűjtött 17 novella, elbeszélés. A hőn óhajtott biztonság kereséséről a szerelemben, barátságban, emberségben. Mivel minden útkeresés egyfajta “vakvezetés” is, eleve magában hordja a kudarc lehetőségét és esélyeit. Az egyetlen biztos menedék, melyben végül haza találhat az ember, a szerelem, mely képes a feloldozásra, a megbékéltetésre, az élet igazi értelmének újra fölfedezésében.

Menedék, Lant folyóirat 7. oldal , 2004/4. szám

Az itt egybegyűjtött írások az elmúlt években több hazai és külföldi újságban, folyóiratban láttak napvilágot (Amerikai Magyar Népszava, Kilátó, Bécsi Napló, Somogy, Új Hevesi Napló, stb).

Megrendelhető az emlékkötet!

hazatertliliomok

Születésének 75. évfodulóján válogatás jelent meg a szerző legsikeresebb írásaiból.
MEGRENDELHETŐ IDE KATTINTVA

Mottó

agoston szlogen2