Menedék
novelláskötet

Az ember alapvető törekvése, hogy biztonságot nyújtó közegben, minél kevesebb konfliktussal élhesse le az életét. Korunk társadalmi berendezkedése, gazdasági és morális viszonyai egyre kevesebb lehetőséget teremtenek erre. Nemcsak a generációk ellentéte erősödött föl az értékek és az élettér gyors változása kapcsán, hanem a generációkon belül is egyre több konfliktust okoz az egyéni érdekek mindenek fölé helyezése, az anyagi haszonszerzés kizárólagos értékké válása a szellemi és humánus értékekkel szemben. A cél szentesíti az eszközt, s a bármiféle hatalmat szerzett ember feljogosítva érzi magát arra, hogy bármilyen módszert felhasználhasson akarata érvényesítésére kiszolgáltatott társaival szemben.

 

A kiszolgáltatott ember menedéket keres. Menedéket az anyagi, erkölcsi, társadalmi függőség ellen, s miközben társat, vagy társakat keres, egyre inkább magára marad. Erről az útkeresésről, menedék kutatásról szól a kötetbe gyűjtött 17 novella, elbeszélés. A hőn óhajtott biztonság kereséséről a szerelemben, barátságban, emberségben. Mivel minden útkeresés egyfajta “vakvezetés” is, eleve magában hordja a kudarc lehetőségét és esélyeit. Az egyetlen biztos menedék, melyben végül haza találhat az ember, a szerelem, mely képes a feloldozásra, a megbékéltetésre, az élet igazi értelmének újra fölfedezésében.

Menedék, Lant folyóirat 7. oldal , 2004/4. szám

Az itt egybegyűjtött írások az elmúlt években több hazai és külföldi újságban, folyóiratban láttak napvilágot (Amerikai Magyar Népszava, Kilátó, Bécsi Napló, Somogy, Új Hevesi Napló, stb).