Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a tagostonlaszlo.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Név: Dulcinea Event Bt.

Székhely: 1174 Budapest, Baross u. 8.

Adószám: 26332835-1-42

Cégjegyzékszám: 01-06-793408

Telefon: +3620-22-11-074

Központi email: info@dulcinea.hu

Képviseli: Ágostonné Takács Erzsébet, ügyvezető

Cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: telefon +36 20 22 11 074

a továbbiakban: Adatkezelő.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
e-mail: info@mhosting.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

T. Ágoston László könyvei.

3. Rendelési információk

A termékekre vonatkozóan a tagostonlaszlo.hu oldalon megjelenített árak alanyi áfamentesek.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a tanfolyam mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a belépőt a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Webáruházunkban könyveket vásárolhat. A felsorolt termékek mellett megtekintheti az könyvek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait és kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb átvételi módot.  Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés menete

A. A „Kosárba teszem” feliratra kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével vagy a jobb alsó sarokban található kosár ikonra kattintva ellenőrizheti. Amennyiben a megadott adatokban hibát talál, kérjük törölje az adott vásárlást és készítsen újat! Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Folytatom a vásárlást” gombot! Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

C, A rendelés véglegesítése során adhatja meg számlázási adatait.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik, a rendeléseket 48 órán belül (tipikusan: még aznap) postára adjuk.

5. A megrendelt termék ellenértékének fizetésének módja

Kártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül: A Barion rendszerén keresztül kötelező regisztráció nélkül tud fizetni kártyája vagy Barion-egyenlege használatával. A fizetés a Barion oldalán történik, így mi nem is látjuk a bankkártya-adatait! A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelés beérkezését követően 48 órán belül (tipikusan: még aznap) postára adjuk a megrendelt könyveket.

Banki átutalás: kérjük utalja el vásárlása összértékét a 16200223-10082847 (Magnet Bank) számlaszámra a Dulcinea Event Bt.-nek. Az utalás megérkezését követően 48 órán belül (tipikusan: még aznap) postára adjuk a megrendelt könyveket.

6. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

7. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

8. Adatkezelés

Adatkezelési szabályaink mindenben megfelelnek a GDPR-irányelveknek, ezekről bővebben ide kattintva tájékozódhat!

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

ÁSZF-minta forrása

0
kosár tartalma